Thông tin liên hệ | Foody SG

Địa chỉ: 72 Lê Thánh Tôn, Q.1, TP. HCM

Điện thoại: 08 6870 6819

Email: info@foody.sg

Website: Foody.sg

Thời gian làm việc: 8:00 - 16:00 | Thứ 2 - Thứ 6

THÔNG TIN LIÊN HỆ


Danh sách Nhà đầu tư Foody.SGFoody.SG đang tuyển Nhà đầu tư có kinh nghiệm và tiềm lực để hỗ trợ Foody.SG phát triển lớn mạnh và bền vững.

Nhà đầu tư xét thấy hội đủ các điều kiện nêu trên xin vui lòng điền vào form dưới đây để yêu cầu buổi hẹn. Foody.SG sẽ trả lời ngay sau khi nhận được thông tin yêu cầu. Foody.SG có quyền từ chối sắp xếp cuộc hẹn nếu xét thấy Nhà đầu tư không phù hợp.

Xin chân thành cảm ơn!