Start-up Donation

WEBSITE CCDV THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Foody.SG là trang website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử của Công ty TNHH Foody Sài Gòn (viết tắt làFoody.SG”) thông qua kênh bán lẻ và chuyển hàng đến khách hàng; bên cạnh, Foody.SG được xây dựng nhằm giới thiệu và hỗ trợ tối đa cho khách hàng muốn tìm hiểu trước thông tin trực tuyến về sản phẩm hoặc có nhu cầu mua sắm trực tuyến.

Để hỗ trợ chi phí start-up của Foody.SG, OrderNowPayNow vui lòng click chọn nút Donate  bên dưới: